MENU

Najwyższa jakość usług

O KANCELARII

Kancelaria adwokata Łukasza Breguły specjalizuje się w sprawach karnych i sprawach karnych-skarbowych.

Misją Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu. Każda sprawa realizowana jest indywidualnie, w sposób dostosowany do potrzeb Klienta.

We współpracy z Kancelarią Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy S.K.A. i przy merytorycznym wsparciu jej doświadczonego zespołu adwokat Łukasz Breguła prowadzi również sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń oraz zapewnia dostosowaną do potrzeb branży i Klienta stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.Wiedza i doświadczenie

O MNIE

Jestem absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, które ukończyłem z wynikiem celującym.

W roku 2015 rozpocząłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. W marcu 2018 roku uzyskałem pozytywny wynik egzaminu adwokackiego i zostałem wpisany na listę adwokatów.

Od 2017 roku współpracuję z kancelarią Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy S.K.A., gdzie zajmuje się głównie obsługą spraw ubezpieczeniowych i procesów odszkodowawczych.

Obecnie jestem studentem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii.

Profesjonalizm i zaangażowanie

SPECJALIZACJE

PRAWO KARNE
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych (korupcja w sektorze publicznym)
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przestępstwa na rynku kapitałowym
 • przestępstwa skarbowe i podatkowe
 • przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami
 • wypadki komunikacyjne i kolizje oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego
 • odpowiedzialność karna dziennikarza (zniesławienie prasowe, wykorzystanie informacji niejawnych)
 • odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych
 • postępowania dyscyplinarne

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
 • wypadki komunikacyjne
 • dopłaty do szkody w pojeździe
 • szkody majątkowe i rzeczowe
 • błędy medyczne
 • szkody osobowe

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GODPODARCZYCH
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • przygotowanie i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • sporządzanie umów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • negocjacje z kontrahentami
 • windykacja należności

Zapraszam do kontaktu

KONTAKT

Adwokat Łukasz Breguła - Kancelaria Adwokacka

Godziny otwarcia Kancelarii:
 • Na życzenie Klienta godziny wizyt ustalane są indywidualnie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Łukasz Breguła prowadzący Kancelarię Adwokacką w Siemianowicach laskich przy ul. Słowików 5. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.