MENU

Profesjonalizm i zaangażowanie

O KANCELARII

Kancelaria adwokata Łukasza Breguły specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności w spawach karnych gospodarczych oraz w sprawach karnych skarbowych.

Kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania karnego. Wszystkie sprawy realizowane są indywidualnie. Każdorazowo przeprowadzana jest wieloaspektowa analiza, która uwzględnia specyfikę konkretnego przypadku. Misją Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Zespół Kancelarii ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ubezpieczeń (sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia).

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a także zapewnia dostosowaną do potrzeb branży i Klienta stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Wiedza i doświadczenie

O MNIE

Jestem absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego, które ukończyłem z wynikiem celującym. Otrzymałem nagrodę za wybitną pracę magisterską z zakresu prawa karnego. Od 2015 roku odbywałem studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Jestem członkiem Association Internationale de Droit Pénal.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Katowicach, uzyskałem pozytywny wynik egzaminu adwokackiego i zostałem wpisany na listę adwokatów.

Specjalizuję się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym, a także w prawie karnym skarbowym. Występuję w postępowaniach karnych jako obrońca oraz jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Świadczę także usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych w przedmiocie identyfikacji i ograniczania ryzyka na gruncie prawa karnego.


PRAWO KARNE

 • Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego
 • Odpowiedzialność za błąd medyczny, nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego
 • Zniesławienie, zniewaga
 • Odpowiedzialność karna dziennikarzy (m.in. za zniesławienie prasowe)
 • Stalking, uporczywe nękanie
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • Przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

 • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych (korupcja w sektorze publicznym)
 • Wyłudzenie kredytu lub dotacji
 • Oszustwo gospodarcze
 • Działanie na szkodę wierzycieli, ucieczka z majątkiem
 • Nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki
 • Pranie brudnych pieniędzy

PRAWO KARNE SKARBOWE

 • Uchylanie się od opodatkowania i narażenie podatku na uszczuplenie
 • Oszustwo podatkowe
 • Karuzela VAT
 • Wyłudzenie podatku od towarów i usług
 • Obrót fikcyjnymi fakturami
 • Czynny żal w kodeksie karnym skarbowym
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej

ODSZKODOWANIE I ZADŚĆUCZYNIENIE

 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z błędem medycznym
 • Reprezentacja poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym
 • Dopłaty do szkody w pojeździe
 • Dopłaty do odszkodowań z OC
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • Odszkodowania za zdarzenia losowe (poślizgnięcia, potknięcia)
 • Odszkodowania z ubezpieczeń NNW
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

SPRAWY RODZINNE

 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Kontakty z dzieckiem
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej

BIEŻĄCA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • Zakładanie i rejestracja spółki
 • Przygotowanie i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeńi
 • Sporządzanie projektów umów gospodarczych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Negocjacje z kontrahentami
 • Windykacja należności

Zapraszam do kontaktu

KONTAKT

Adwokat Łukasz Breguła - Kancelaria Adwokacka

Godziny otwarcia Kancelarii:
 • Poniedziałek-Czwartek 9.00-18.30
  Piątek 9.00-14.00
Na życzenie Klienta godziny wizyt mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Łukasz Breguła prowadzący Kancelarię Adwokacką w Siemianowicach laskich przy ul. Słowików 5. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.